Zbiorniki na deszczówkę lubuskie

Zbieraj deszczówkę i skorzystaj z programu "Moja woda"

Program "Moja woda" to dotacja do 6 000 zł na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości w gminie objętej przedsięwzięciem. Otrzymaną dotację można przeznaczyć na zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody, na przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej.